Agrivnfood, nước dừa tươi đóng chai, không chất bảo quản

Loại Giá Đơn vị Giảm giá
Dừa 0 100 tons minimum 0 %

Order

TIẾNG SƠ LÔNG LỚN:

 • Agrivnfood cung cấp của chúng tôi
 • Phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm và phần mềm.
 • Nước cho đến khi bạn thích ăn thịt gà và nước ngọt.

Sản phẩm của chúng tôi có thể ăn được. 

TÍN TIN LIÊN DOANH:

 • VP TRƯNG GIAO Đông và TRƯNG BANG MÀU AGRIVNFOOD: số 107, đường Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

  TÍN TIN LIÊN DOANH:

 • VP TRƯNG GIAO Đông và TRƯNG BANG MÀU AGRIVNFOOD: số 107, đường Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Điện thoại: 08:00. (0) .837.252.360
 • Fax: 08:00.09011818068
 • Email: agrivnfood64 @ gmail
 • Facebook:  Agrivnfood    (Phát trực tiếp)
 • Trang web:  agrivnfood.com 

Sản phẩm khác